שירותי ניהול נכס לשכירות ארוכת טווח

  • חברת הניהול אחראית על איתור שוכר פוטנציאלי לנכס שלכם תוך ביצוע בדיקת נאותות עבור השוכר.
    בעת איתור שוכר פוטנציאלי אשר עובר את בדיקות הנאותות, חברת הניהול מעבירה לבעל הנכס דו"ח על השוכר. בעת אישור בעל הנכס חברת הניהול מחתימה את השוכר על חוזה שכירות.
  • לאחר חתימת חוזה שכירות, חברת הניהול אחראית להעביר את כל החשבונות על שם השוכר.
  • חברת הניהול מעניקה מענה שוטף לשוכר בשפה היוונית ולבעל הנכס בשפה העברית.